У Новом Саду је одржан Четврти састанак Управног одбора за пројекат TRIBUTE

05.08.2022.
Четврти састанак Управног одбора за пројекат TRIBUTE одржан је 28. јула 2022. године у Новом Саду. Ово је први састанак који је Конзорцијум организовао уживо, а након укидања ограничења путовања због пандемије KОВИД-19. Састанку уживо су присуствовали партнери, придружени партнери и стејкхолдери из...

Разматрани су досадашњи резултати у имплементацији „Живих лабораторија“ (Living Labs) и пилот акција у градовима партнерима:

Љубљана, Нови Сад и Сарајево учествују у подгрупи о Иновативним услугама јавног превоза. Из њихових планова потекла је идеја да су подстицаји за јавни превоз (ЈП) и декарбонизацију саобраћаја, као и промовисање иновативних и профилисаних ЈП услуга примарни општи елементи. Осим тога, посебне мере могу се предузети за превазилажење изазова са којима се суочава све старија популација и потреба за новим услугама мобилности (нпр. шеринг, од врата до врата, без прекида итд.), укључујући и унапређени информациони систем јавног превоза и приступачније е-бициклове за старије.

Марибор, Загреб и Патрас учествују у подргупи „Зелене“ бициклистичке мреже и фокусирају се на приступачност и унапређење употребе бицикала, дуж високопрометних саобраћајних рута. Специфичне мере укључују зеленило дуж пешачких и бициклистичких рута, зелене површине за интегрисане са јавним превозом, као и друга еколошка превозно-саобраћајна решења.

Подгорица и Милано учествују у подгрупи за Управљање високопрометним коридорима и развијају опен-соурце алате за управљање саобраћајем који ће потенцијално бити проширени и на друге градове. Координација међу учесницима мобилности (нпр. агенције јавног превоза, изнајмљивање возила, полиција...) јесте кључ за управљање саобраћајем, посебно размена информација о регулисању саобраћаја, организацији догађаја, време за примену координисаних и синергијских политика мобилости.

Поред дискусија о напретку појединачних пилот пројеката, разговарано је и о преосталим пројектним активностима с акцентом на дефинисање транснационалне стратегије за одрживу мобилност у јадранско-јонским градовима TRIBUTE пројекта и формирању Транснационалне мреже стејкхолдера.

Ово саопштење за јавност је направљено уз финансијску помоћ Европске уније. Садржај саопштења за јавност је искључива одговорност TRIBUTE Партнерства и ни под којим околностима се не може сматрати да одражава став Европске уније и/или Програмских тела АДРИОН-а.