Други позив у оквиру Interreg Danube Region Programme

Рок: 
29. март 2024. године
Институција: 
Interreg Danube Region Programme

Програм Дунавског региона званично је објавио свој Други позив за подношење предлога пројеката са буџетом од 38,7 милиона евра. Позив пружа прилике за ангажовање у пројектима транснационалне сарадње који имају за циљ подстицање регионалног развоја решавањем заједничких регионалних изазова.

Други позив је отворен за јавне органе, непрофитне организације, образовне институције, истраживачке организације и друге релевантне заинтересоване стране из дунавског региона.

Пројекти се морају фокусирати на један од следећих специфичних циљева програма:

Зеленији Дунавски регион са ниским садржајем угљеника
- Унапређење капацитета за прилагођавање климатским променама у Дунавском региону и управљање катастрофама на транснационалном нивоу везано за еколошке ризике, узимајући у обзир приступе засноване на екосистемима
- Одрживо, интегрисано, транснационално управљање водама и седиментима у сливу реке Дунав обезбеђујући добар квалитет и квантитет воде и равнотежу седимента
- Заштита и очување биодиверзитета у еколошким коридорима и еко-регионима од транснационалног значаја у Дунавском региону

Социјалнији Дунавски регион
- Приступачна, инклузивна и ефективна тржишта рада
- Приступачне и инклузивне квалитетне услуге у образовању, обуци и доживотном учењу
- Јачање улоге културе и одрживог туризма у економском развоју, социјалној инклузији и друштвеним иновацијама

Боље управљање сарадњом у Дунавском региону
- Повећани институционални капацитети за територијалну и макрорегионалну управу

Опширније