КОНКУРСИ ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДИ

Рок: 
19. март 2012. / до искоришћења планираних средстава
Институција: 
Покрајински фонд за развој пољопривреде

Покрајински фонд за развој пољопривреде расписао је следеће конкурсе:

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВИХ  СИСТЕМА И ОПРЕМЕ  ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У 2012. ГОДИНИ

 

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредитна средства се додељују за куповину нових система и опреме за наводњавање. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле. Максималан износ кредита је 15.000,00 еура.

 

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ ПЧЕЛИЊИХ  РОЈЕВА, КОШНИЦА И ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО У 2012. ГОДИНИ

 

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредитна средства се додељују за куповину нових пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2,0 % на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле. Максималан износ кредита је 5.000,00 еура.

 

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВИХ ЗАШТИЋЕНИХ БАШТА (ПЛАСТЕНИЦИ, СТАКЛЕНИЦИ) И ОПРЕМЕ У ЊИМА У 2012. ГОДИНИ

 

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима -  физичким и правним лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредитна средства  се додељују за куповину нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2,0% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле. Максималан износ кредита је 15.000,00 еура.

 

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ   ЗАСАДА ВОЋА У 2012. ГОДИНИ

 

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредитна средства се додељују за подизање вишегодишњих засада воћа. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2,0% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле. Максималан износ кредита је 10.000,00 еура.

 

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ ОСНОВНОГ СТАДА У ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ У 2012. ГОДИНИ

 

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима -правним и физичким лицима са  подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредитна средства се додељују за куповину оваца расе: цигаја, винтемберг, тексел, ил де франс, сафолк и бергамо и за куповину коза аплске расе. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2,0% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле.  Максималан износ кредита је 12.000,00 еура.

 

 

Конкурси  су отворени до 19. марта 2012. године, осим Конкурса за доделу кредита за набавку основног стада у овчарству и козарству који је отворен до искоришћења планираних средстава за ту намену.

 

Текст конкурса и пријавe могуће је преузети на сајту Покрајинског фонда за  развоj пољопривреде www.fondpolj.vojvodina.gov.rs.